Tarayıcınız güncel değildir. İnternet sitemizi tam olarak kullanabilmek için lütfen tarayıcınızı güncelleyin.
Linde MH
Linde MH ve Küresel Yönetim Sistemlerine Uygunluk

Sertifikalar

Kalite Yönetimi - ISO 9001

ISO 9001 Sertifikası, işletmelerde bulunması gereken Kalite Yönetim Sisteminin minimum gereksinimlerini temsil eder. Bu standardın amacı, kaliteli ürün ve hizmet sunumu yoluyla müşteri memnuniyetini artırmaktır.

Çevre Yönetimi - ISO 14001

ISO 14001, Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) kriterlerini belirler. Ana amaç, şirketlere yürürlükteki mevzuata uyarken çevreyle ilgili yönetmeliklere ilişkin performanslarını sürekli iyileştirmelerine yardımcı olmaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği - ISO 45001 / OHSAS 18001

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, şirketlere iş kazalarını, işle ilgili yaralanmaları ve operasyonlarında hastalıkları önlemek ve genel olarak işyerinde çalışanların sağlığını korumak için süreç odaklı bir şekilde hizmet etmeyi amaçlamaktadır. OHSAS 18001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) bu konuda bir takım gereklilikler içermektedir. Üç yıllık bir geçiş dönemiyle OHSAS 18001, yeni ISO 45001 ile değiştirilecek olup, ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği ile şirket sağlığı yönetimini bir araya getirecektir.

Enerji Yönetimi - ISO 50001

ISO 50001, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından Enerji Yönetim Sistemi için oluşturulmuş bir standarttır. Standart, kuruluşların enerji kullanımlarını ve dolayısıyla enerji maliyetlerini ve sera gazı emisyonlarını sürekli olarak azaltmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Elektrofüzyon Kaynağı İçin Kalite Standartları - ISO 3834

ISO 3834, hem atölyelerde hem de saha kurulum sahalarında metalik malzemelerin elektrofüzyon kaynağı için kapsamlı kalite standartlarını tanımlar.