Tarayıcınız güncel değildir. İnternet sitemizi tam olarak kullanabilmek için lütfen tarayıcınızı güncelleyin.
Sürdürülebilir enerji sistemi—Linde Li-iyon teknolojisiyle çalışan Linde MH’nin transpalet
Kuru Bir Söylemden Daha Fazlası

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, yeşil bir logodan veya kapsamlı bir sürdürülebilirlik raporundan daha fazlasıdır. Linde MH’de bu terim çok daha fazlasını ifade eder; yani çevre üzerinde olumlu bir etkiye sahip, aynı zamanda müşterilerimiz ve çalışanlarımız üzerinde de olumlu bir hedefe yönelik sürdürülebilirlik stratejisi.

Sürdürülebilirlik, sorumluluğu kabul etmek demektir. Bu nedenle Linde MH'de uzun vadeli sürdürülebilir bir oryantasyon önemlidir, çünkü müşterilerimizin iş başarısı ve dolayısıyla kendi başarımız buna bağlıdır. Çevresel ve sosyal hedefleri iş süreçlerimize ve faaliyetlerimize entegre ederek kalıcı değer yaratıyoruz.


Sürdürülebilirlik ile ilgili broşürümüzü indirmek için buraya tıklayın!

'Sürdürülebilirlik' Terimi Nereden Gelmektedir?

Sürdürülebilirlik ilkesi, ormancılıktan gelir ve gelecekte yenilenecek kaynaklardan daha fazla kaynak kullanılmaması anlamına gelmektedir. Bu yaklaşım artık küresel olarak ele alınmakta ve daha geniş bir şekilde tanımlanmaktadır; 1987 Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nun 'Ortak Geleceğimiz' başlıklı Brundtland Raporu gibi:

Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama ve kendi yaşam tarzını seçme yeteneğinden ödün vermeden, günümüz neslinin ihtiyaçlarını karşılayan sürdürülebilir kalkınmadır.

Bunun Linde MH İçin Anlamı Nedir?

Çeşitli küresel zorluklar çevreyi, toplumu ve şirketimizi etkiler. Ancak sürdürülebilir bir şirket, bir gecede ortaya çıkmaz. 2012 yılından bu yana Linde MH ve paydaşlarının karşılaştığı aşağıdaki gelişmeleri ele almak için sistematik ve kapsamlı bir sürdürülebilirlik stratejisi üzerinde çalışıyoruz:

  • İklim değişikliği ve kaynakların kıtlığı
  • İnsan haklarının korunması
  • Sağlık ve demografik değişim
  • Çeşitlilik ve fırsat eşitliğinin sağlanması
  • Kentleşme

Aschaffenburg, Almanya’daki Linde MH’nin Küresel Genel Merkezi

Daha Fazla Sürdürülebilirliğe Adım Adım

Sürdürülebilirlik stratejisini adım adım uygulamak için Linde MH hedefler belirlemiş ve bunları tüm değer zinciri boyunca sabitlemiştir:

Analiz sonuçlarına dayanarak stratejik eylem alanları tanımlanmıştır. Bunlar değer zincirinde, tedarikçiler düzeyinde, Linde MH'de veya müşterilerin için önlemlerin, sürdürülebilirlik performansını arttırmak için nerede alındığını gösterir. Model, Linde MH'ye bir yönetim aracı olarak ve aynı zamanda hedefler belirlemekten ve önlemleri tanımlamaktan sürdürülebilirlik iletişimine kadar sürdürülebilirlik açısından gelecekteki tüm faaliyetler için bir oryantasyon çerçevesi olarak hizmet vermektedir. Aynı zamanda, bu araç KION Group'un sürdürülebilirlik programına entegrasyonu sağlar.

Stratejinin Uygulanmasını Kim Kontrol Ediyor?

Linde MH'nin sürdürülebilirlik stratejisinin başarılı bir şekilde uygulanması için gereken bir ön koşul, açıkça tanımlanmış roller ve sorumluluklara sahip profesyonel yönetimdir. Doğrudan yönetim tarafından kontrol edilen net bir organizasyon bunun için gerekli çerçeveyi oluşturur.

Nihai sorumluluk tüm yönetim kuruluna aittir. Dr. Holger Hoppe sürdürülebilirlik yönetiminden sorumludur. Şirketteki tüm faaliyetleri koordine eder, raporlama ve kontrolü yönetir. Buna ek olarak Sürdürülebilirlik Departmanı, sürdürülebilirlik yararına şirket çapında stratejiler ve pilot projeler geliştiren ve planlayan bir itici güç olarak hareket etmektedir. Dr. Hoppe bu rolüyle KION Group bünyesinde ağ oluşturma ve bilgi transferinin yanı sıra iç ve dış raporlama alanında sinerjilerin gerçekleştirilmesini sağlayan KION Group'un sürdürülebilirlik yönetiminden de sorumludur.

Sürdürülebilirlik Organizasyonunun Merkezi Bir Aracı Olarak Yürütme Komitesi

Sürdürülebilirlik organizasyonunun merkezi unsuru, Linde MH yönetim kurulu üyeleri tarafından yönetilen bir yönetim kuruludur. Ayrıca komite, bireysel sürdürülebilirlik eylem alanları başkanları ve bölgesel sürdürülebilirlik koordinatörlerinden oluşmaktadır.

Sürdürülebilirlik programında öngörülen önlemlerin uygulanması ve gerçekleştirilmesi, bölgelerdeki ve birimlerdeki koordinatörler tarafından desteklenen eylem alanlarının sorumluluğundadır.

EcoVadis'teki Başarılar
Linde MH, tedarikçi olarak 2012 yılından bu yana bağımsız hizmet sağlayıcı EcoVadis tarafından düzenli olarak test edilmiş ve sertifikalanmıştır. 2020 yılında Linde MH, Altın statüdeki akran şirketler grubunda ortalamanın üzerinde bir puan elde etti. İncelemenin dayandığı analiz sistemi, tedarik zincirinin yanı sıra çevre, adil iş uygulamaları, etik ve adil iş uygulamaları gibi dört alanda belirlenen 21 kriterden oluşmaktadır. Metodoloji, Küresel Raporlama Girişimi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve sürdürülebilirlik kılavuzu ISO 26000 gibi uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına dayanmaktadır.

Blue Competence Partneri
Linde MH, Blue Competence sürdürülebilirlik girişimi . Blue Competence, Alman Mühendislik Federasyonu (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V) makine ve tesis mühendisliğinde sürdürülebilirliği teşvik etmek, aynı zamanda sektör tarafından bilinen sürdürülebilir çözümler üretmek için çalışmaktadır. Ortaklığın bir parçası olarak Linde MH, makine ve tesis mühendisliğinin on iki sürdürülebilirlik ilkesine uymayı taahhüt etmektedir.

On iki sürdürülebilirlik ilkesi hakkında bilgi almak için buraya tıklayın.

Strateji ve Kurumsal Yönetim

Linde MH

Çevre Koruma

Linde MH'nin sürdürülebilir yönelimi, çevre dostu ve güvenli ürünlerinde yansıtılmıştır. Müşterilerimizin enerji tasarrufu yapmalarına, emisyonları azaltmalarına ve yüksek iş güvenliği standartları sağlamalarına yardımcı olurlar. Ancak operasyonel düzeyde, çevre dostu üretim ve güvenli bir çalışma ortamı için iddialı hedefler vardır. Linde MH bu amaçla kapsamlı bir SEÇ-G (Sağlık, Emniyet, Çevre) yönetim sistemi getirmiştir.

Çevreyi Korumak İçin Ne Gibi Kurallar Bulunmaktadır?

SEÇ-G politikamızda tüm organizasyonel birimlerin uygun yönetim sistemleri kurması gerektiğini tanımladık. Bu sistemlerin çoğu hâlihazırda ISO 14001, OHSAS 18001 ve ISO 50001'e göre sertifikalandırılmıştır. Dış sertifikasyon şu anda sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında tüm Linde MH birimlerinde uygulanmaktadır.

Buna ek olarak enerji ve su tüketiminin yanı sıra atık hacimleri gibi temel çevresel veriler on yıldan fazla bir süredir tüm üretim tesislerinde kaydedilmiştir. Her saha, sahadan sorumlu SEÇ-G yöneticisi tarafından izlenen azaltma ve verimlilik hedeflerini takip eder. Linde MH'nin sürdürülebilirlik yönetim sisteminin genişletilmesinin bir parçası olarak şirket genelinde nicel hedefler, 2016'dan beri uygulanmakta ve bir yönetim incelemesi kapsamında izlenmektedir. SEÇ-G gerekliliklerine uygunluk KION Group düzeyinde düzenli denetimlerle sağlanır.

Çevre Korumada Öncelikler

Ekonomik ve ekolojik nedenlerden dolayı Linde MH'nin son yıllarda çevre yönetimi faaliyetleri enerji ve atık üzerine yoğunlaşmıştır. Üretimde daha düşük enerji tüketiminin maliyet yapısı ve sera gazı emisyonları üzerinde ölçülebilir etkileri vardır. Tutarlı geri dönüşüm, atıkların azaltılmasına ve ham madde kaynaklarının korunmasına yardımcı olur.

Linde MH

İyi İşveren

Çalışan Memnuniyeti Çok Önemlidir

Sürdürülebilir bir şirketin parçası olan sadece çevre koruma ve güvenli ürünler değildir. Çalışanlar da Linde MH'nin sürdürülebilirlik politikasında merkezi bir rol oynamaktadır. Özellikle Almanya ve Avrupa’da etkileri belirgin olan şirketin artan küreselliği ve demografik değişimi en önemli gelişmeleri açıklamaktadır. Bu, Linde MH'deki insan kaynakları yönetiminin sistematik personel gelişimini korumaya ve geliştirmeye odaklandığı anlamına gelir.

Sistematik Eğitim ve İleri Eğitim

Linde MH ve Linde Hydraulics'in Almanya'daki eğitim kuruluşu, Bavyera Aşağı Main bölgesindeki en büyük eğitim şirketidir. Linde MH, gençlere on iki farklı çıraklık ve üç çift kademeli programda kariyer başlangıcı sunmaktadır. Eğitimin yanı sıra mesleki deneyime sahip çalışanları çeşitli ileri eğitim programları ve Linde MH Hareketlilik değişim programına katılmaları konusunda destekliyoruz.

Eşitliğe Katkımız

Linde MH, kadınların ve erkeklerin şirkete eşit katılım ilkesine aktif olarak bağlıdır. Bu nedenle kadın çalışanlarımızı sistematik olarak destekliyoruz. Linde MH, uzun vadede kadın oranını arttırmak için çeşitli önlemler almaktadır. Linde MH, genç kadın yeteneklerini erkenden çekmek için üniversitelerde pazarlamasını güçlendiriyor. Yeni kadrolar için kısa aday listedeki kadın adayların oranını arttırmak, işe alımlarımız için açık bir yönergedir.

İyi Liderlik Anlayışı

Linde MH'deki liderlik hem şirketi hem de çalışanlarını ifade eder. Liderlik ve çalışanların gelişiminin yanı sıra yöneticilerin temel görevleri güçlü bir ekibin yardımıyla organizasyonu da kapsamaktadır. Ekip çevik süreçlerde ve yapılarda gelişir; böylelikle müşterilerin ve pazarların ihtiyaçlarını tanır.

İşte Sağlık ve Güvenlik

İşveren olarak Linde MH, çalışanlarının sağlığı için büyük bir sorumluluğa sahiptir. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliğinin korunması şirkette birincil önceliğe sahiptir. Şirket, çalışan sağlığı hizmetlerini aktif olarak desteklemekte ve “Sıfır Vizyonu' ile kendi operasyonel süreçlerinde kazaları mümkün olduğunca önlemeyi ve aynı zamanda müşterileri bu hedefe ulaşmada desteklemeyi hedeflemektedir. Dış sertifikalı iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerimiz istikrarlı bir temel oluşturmaktadır. İşte çalışan sağlığı ve güvenliği ilkeleri Linde MH’nin Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ-G) Politikasına sabitlenmiştir.

Ürünlerimiz

Verimli ve Güvenli Teknolojilere Odaklanma

Linde MH'de sürdürülebilirlik kavramı, en başından beri ürünlerin doğasında vardır. Malzeme taşıma ekipmanlarının çevresel özelliklerini iyileştirmek için sürekli olarak çalışıyoruz. Bu, esas olarak dizel ve LPG forkliftlerinden kaynaklanan emisyonların azaltılmasıyla ilgilidir. Düşük enerji tüketimine sahip yüksek performanslı elektrikli forkliftler ve alternatif operatörlerin geliştirilmesi de önemlidir.

Ürün geliştirme, aracı çalıştıran kişiye odaklanır: Linde MH'nin ergonomi felsefesi, aracın kelimenin tam anlamıyla kullanan kişi için üretildiği anlamına gelir. Tüm işletim elemanları, operatörün çalışma gereksinimlerine göre uyarlanır ve sezgisel olarak kontrol edilebilir. Aktif ve pasif güvenlik sistemleri sağlığı korur ve kaza riskini önler.

Forkliftler, Transpaletler vs. Ne Kadar Çevre Dostudur?

Kendi çevresel performanslarını değerlendirmek ve optimize etmek isteyen Linde MH müşterileri, çevre dostluğunu değerlendirmek için güvenilir veriler alır. Karmaşık bir süreçte Linde MH ve Fraunhofer Yapı Fiziği Enstitüsü (IBP) kendi yaşam döngüsü değerlendirme yöntemlerini geliştirmiş ve transpaletlerden dizel forkliftlerine kadar ana ürün türlerini değerlendirmiştir. Hem metodoloji hem de yedi ürün yaşam döngüsü değerlendirmesi TÜV Rheinland tarafından onaylanmıştır.

İş-Hayat Dengesi Dört Basamakta Gerçekleştirilir:

1. Çalışmanın amaç ve kapsamının tanımlanması,

2. Yaşam Döngüsü Envanterinin hazırlanması,

3. Etki değerlendirmesi ve

4. Sonuçların yorumlanması.

Yaşam Döngüsü Envanteri, tüm gelen ve giden malzeme ve enerji akışlarının yanı sıra tüm süreç zincirinden çıkan emisyonlarını kaydeder.

Linde MH, ikinci el ve kiralık ekipmanlar gibi hizmetler aracılığıyla ürün ve hizmetlerin birbiriyle etkileşime girdiği ve tamamladığı bir döngü geliştirmiştir. Sonuç olarak ikinci el araçlar yeniden kullanılabilir; yeni ve mevcut müşterilerden yeni satın almalar teşvik edilebilir.

Toplumsal Katılım

Topluma Karşı Sorumluluk

Sürdürülebilirlik aynı zamanda sosyal bir sorumluluk da içerir. Linde MH uzun zamandır “Linde MH Solidaria', 'Les Restaurants du Coeur” ve 'StaplerCup hilft V.” gibi bir dizi girişimle sosyal ve insani sektörü aktif olarak desteklemektedir. Eğitim, bilimsel ve çevresel projeler için de finansman mevcuttur.

Başkalarının Bir Araya Gelmesine Yardımcı Olmak

Linde MH'in sosyal taahhüdü, çalışanlarımız tarafından nitelendirilir. Engellilerle etkileşime girerek ve onları tedavi ederek, spor etkinliklerinde bağış yaparak, muhtaç ve evsizler için yiyecek toplayarak veya çekiliş ödülleri toplayarak ve arsa satarak şirketin neredeyse tüm faaliyetlerine ve girişimlerine büyük bir kişisel bağlılıkla katkıda bulunurlar. Bu, Linde MH'nin bölgesel bir ekonomik faktör ve işveren olarak güçlü yerel bağlarını yansıtmaktadır.